Despre proiect

Romanian Garden reprezintă o soluție revoluționară, dezvoltată cu ajutorul tehnologiei de vârf, inclusiv machine learning, cu un scop clar: să formeze punți inteligente de legătură între producători, procesatori, comercianți, transportatori și consumatori finali. Cu ajutorul acestei aplicații inovatoare se dorește eficientizarea utilizării resurselor crearea unei clustere funcționale în diferite industrii.

Aplicația a fost dezvoltată în cadru unui proces de cercetare, care a reunit experți de renume din diverse domenii. Printre rezultatele cercetării, se menționează dezvoltarea unui mecanism de clusterizare în domeniul agricol, care are la bază algoritmi eficientizați în generarea de produse noi, bazate pe pierderi ale fluxului de producție, algoritmi de previzionare a prețurilor produselor tranzacționate, dar și algoritmi pentru previzionarea prețurilor de transport.

Romanian Garden, aplicația inteligentă s-a lansat ca urmare a implementării proiectului „Crearea unui produs software inovativ de tip Saas (software as a service) prin colaborarea între întreprinderi centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării”.

Proiect finanțat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020- co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Cod apel: POC/524/2/2/Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere, Actiunea 2.2.1. apel 2, Axa prioritara Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva; titlu proiect: Crearea unui produs software inovativ de tip Saas (software as a service) prin colaborarea între întreprinderi centrate pe domeniul TIC și clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării; cod smis: 129511; contract de finanțare: NR. 78/221_ap2/10.09.2020

Dată de începere proiect: 10.09.2020

Dată de finalizare proiect: 10.10.2023

Valoare totală proiect: 16,060,935.42 Lei
Valoare eligibilă proiect: 14,519,547.72 Lei
Ajutor financiar nerambursabil: 11,057,341.08 Lei

Rezultate atinse:

 • 1 Spatiu pentru implementare proiect achizitionat si amenajat
 • 128 de echipamente TIC, 5 software necesare proiectului, 20 licente necesare proiectului
 • 1 Raport de cercetare final – Analiza cerințelor platformei
 • 1 Raport de cercetare final – Cercetare profile pentru Producători și Cumpărători
 • 1 Raport de cercetare final - Cercetare platformă Business Management pentru producători
 • 1 Raport de cercetare final - Cercetare Machine learning pentru generarea de produse noi bazate pe pierderi ale fluxului de producție
 • 1 Raport de cercetare final - Cercetare clustere în domeniul agricol
 • 1 Raport de cercetare final - Cercetare Marketplace
 • 1 Raport de cercetare final - Cercetare Machine learning pentru previzionarea prețurilor produselor
 • 1 Raport de cercetare final - Cercetare Machine learning pentru previzionarea prețurilor de transport
 • 1 Raport de cercetare final - Crearea unui design al Platformei / Interfata aplicatiei inteligente
 • 1 Modul software promovare produse integrat în aplicaþia inteligenta
 • 1 Modul software GDPR integrat în aplicaþia inteligenta
 • API (Application Programming Interface) functional
 • Strategia de marketing, Planul de comercializare al aplicatiei inteligente, Canalele pentru comercializare, Înregistrarea marcii Europene (EUIPO)
 • 2 anunturi/comunicate de presa (începere si finalizare proiect), 140 de autocolante pentru echipamentele achiziþionate, 1 panou de informare proiect
 • minim 30 de noi conturi de utilizatori create
 • 1 Publicatie si/sau prin intermediul unor programe informatice gratuite cu rezultatele proiectului
 • 1 Raport de audit financiar
 • 1 Raport de audit tehnic

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este crearea unei aplicații inteligente, inovativă, bazată pe machine learning care să faciliteze formarea clusterelor de producători și să interconecteze tot lanțul de producție, servicii și transport printr-un proces inovativ dezvoltat prin colaborarea a celor două întreprinderi centrate pe domeniul TIC, urmărind astfel, trecerea de la outsorcing la dezvoltare bazată pe inovare.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Primul obiectiv al acestui proiect este creșterea accesibilității producătorilor agricoli la instrumente software colaborative în vederea creării de asocieri și clustere agricole pentru a intra pe piețe noi și a optimiza achizițiile. Termenul de verificare al obiectivului este de 3 ani de la finalizarea implementării. Obiectivul va fi considerat atins dacă vom avea minimum 750 de conturi de utilizator.
 • Al doilea obiectiv este creșterea profitabilității agricultorilor pe baza informațiilor și soluțiilor generate de aplicația inteligentă (prin algoritmi inteligenți și deep learning) pe baza standardizării și modelării datelor existente la nivel mare. Acest obiectiv se va măsura la trei ani de la finalizarea implementării proiectului prin sondaje efectuate la un număr mediu de utilizatori (sondaj realizat la un procent de minim 10% din utilizatori). Obiectivul se va considera atins dacă rata profitului a crescut în urma utilizării aplicației cu cel puțin 5%.
 • Al treilea obiectiv specific are ca scop asigurarea, în cadrul consorțiului, a unei cifre de afaceri previzibile și stabile, prin trecerea de la dezvoltarea de software la comandă, la o activitate bazată pe licențe de tip abonament. Obiectivul se va măsura în 3 (trei) ani de la finalizarea implementării și se consideră atins daca vom avea o medie a cifrei de afaceri de minim 1.513.031 lei, pe perioada celor 3 ani de operare și întreținere a investiției.
 • Al patrulea obiectiv este asigurarea vizibilității pe piață a proiectului și a rezultatelor acestuia. Obiectivul se va măsura la sfârșitul perioadei de implementare și se va considera atins în momentul în care au fost realizate toate măsurile de publicitate asumate prin proiect (publicarea de comunicate de presă pentru începutul/finalul implementării, realizarea de autocolante și panou informativ, publicarea de articole privind rezultatele proiectului, două conferințe și campania de marketing).
 • Al cincilea obiectiv este transformarea firmei într-o întreprindere inovativă prin crearea mediului de continuare și preluare a inovării în aplicații destinate unor piețe cu un număr cât mai mare de beneficiari. Se va creea un department de cercetare-dezvoltare în cadrul firmei, se va asigura infrastructura hard și soft și vom aplica pe cel puțin un proiect nou de cercetare-inovare pentru replicarea rezultatelor obținute din proiect.
 • Al șaselea obiectiv se referă la antrenarea continuă a algoritmilor de machine learning în vederea creșterii predictibilității cu o rată de predicții corecte care să nu fie mai mică de 20% și mai mult de 20% de predicții false pozitive, până la sfârșitul perioadei de sustenabilitate, calculat la o rată de minim 750 utilizatori.

Hai să Lucrăm Împreună!

Ne-ar plăcea să te avem alături în această călătorie uimitoare de inovație și creștere. Dacă ai întrebări, nelămuriri sau pur și simplu vrei să afli mai multe despre cum te putem ajuta, nu ezita să ne contactezi. Ești întotdeauna binevenit să faci parte din comunitatea noastră în creștere! Sunteți gata pentru un viitor mai strălucit? Haideți să îl construim împreună!

Contactează-ne
Romanian Garden Logo